Jobber du med test og kvalitetssikring så må bør du vite hva DEVOPS er for noe. Hvis du sliter med å sette ord på hva "kvalitet" eller "smidig" er, så vil "Devops" også trolig føye seg inn under samme kategori av "termer" som er vanskelig å få tak på. Jeg skal forsøke å forklare kort hva Devops er og hvorfor begrepet har blitt så populært. Jeg skal gå mer grundig til verks senere med flere artikler som oppfølgere til denne devops-introduksjonen.

Hva er Devops?Xebialabs
Devops favner ganske bredt da begrepet dekker mennesker, prosesser og verktøy. Hovedfokus er at mennesker skal jobbe tettere sammen for å levere verdi raskere ut til sluttkunden med en bedre prosess. Samtidig har verden blitt "enklere" og teknologien kan hjelpe oss med verktøy og støtte til for eksempel bedre samarbeid, å effektivisere prosessen, til å overvåke og for å utføre automatiserte oppgaver.

Hvorfor har Devops blitt så populært?
Mye av grunnen er trolig at det har blitt kritisk å kunnne omstille seg i rekordfart og for å hurtigst mulig kunne tilpasse systemene til kundens beste. Konkurransen har blitt tøffere og det er viktig å være tidlig ute med nye tjenester. Samtidig er det høye krav til tilgjengelighet og kvalitet.

Mer konkret så er det med Devops meningen at forretningen, utvikling og drift skal jobbe tett sammen under hele livssyklusen til produktene. Dette krever kontinuerlig tett og hyppig samarbeid, samt bedre forståelse og vilje til å tilegne seg kunnskap og til å birda på tvers av eget "domene". Mer ønsker jeg ikke si i denne omgang, mer informasjon kommer senere...