Hvorfor er det viktig for tiden å kunne levere programvare hyppigere og med forventet høy kvalitet?

Spesielt 3 årsaker vil jeg si, etter mine meninger:

- Bedriftene opplever stor konkurranse om kundene. (kundene er ikke så lojale lenger)

- Vi er blitt helt avhengig av fungerende IT-systemer. (kjernevirksomhet)

- Forventninger til høyere leveringstakt, det å raskt kunne levere nye/endrede tjenester. (endringer)'

 Hva kan være viktig å fokusere på?

- Å få gjennomført ett større antall endringer ut i produksjon med kortere gjennomløsptid. (god prosess) 

- Utføre flere suksessfulle endringer i software og dermed mindre nedetid. (riktig første gang)

- Bli mer konkurransedyktig gjennom at man raskere klarere å levere de "riktige" tjenestene til kundene. (samarbeid med forretningen og i alle andre ledd) 

Hva blir mer viktig fremover som «kvalitetssikrere» å kunne beherske?

 - Gjennom god test-kompetanse bidra til å forbedre systemutviklings prosessen, inkludert å få på plass gode verktøy og rutiner.

- Automatisere funksjonell og teknisk testing, både av ny funksjonalitet og sikre eksisterende funksjonalitet.

- Sikre at kvaliteten på systemet som helhet er ihht. krav, funksjonelt og teknisk. 

- Sikre at funksjonalitet kun blir produksjons-satt når kvaliteten er bra nok (ihht. krav).

Hva blir mer viktig fremover som «kvalitetssikrere» å kunne beherske?

- Kunne oversette krav til små gjennomførbare oppgaver (hyppige releaser).

- Teste mere og tidligere i prosessen (tilstrebe 100% code coverage).

- Verktøystøtte i hele systemutviklingsprosessen inkludert testverktøy.

- Gode test data. Må ha gode testdata til enhver tid. 

- Standardisering og deployment av miljøer (dev/test/stage/prod).

- Regresjonstesting hver gang ny kode sjekkes inn og deployes (CI/CD).

- Automatisk generering av test caser (BDD/TDD, Modellbasert testing).

- Kunne bidra i hele verdikjeden (på tvers av egen rolle).

- Ha en arkitektur (bidra til) slik at moduler i løsningene har mindre avhengigheter med hverandre.

- Overvåke miljøer proaktivt for å oppdage feil. (teknisk og funksjonelt). Performance, oppetid på tjeneste. KPI’er på software, system. KPI’er på Apps, performance og sikkerhet.

- KPI’er på systemutviklingsprosessen for å synliggjøre forbedringspotensialer.

- Sikkerhetstesting, gjerne kontinuerlig. 

- Kompetanse. Allsidighet er en fordel, teamets totale kompetanse skal dekke hele verdikjeden.

- Virtualisering av nettverk, tjenester og test data.