Prosess

FMEA er en teknikk som brukes til å finne egenskaper eller deler av et system som kan forbedres. Mer direkte det som rett og slett ikke fungerer ihht. spesifikasjoner.

FMEA'n ("feil og effekt  analysen") har som hensikt å finne
- feiltilstandene: Hva kan gå galt med prosess trinnet, funksjonen eller aktiviteten?
- konsekvensen feilen medfører: Hva er konsekvensene?
- årsaken til feilen: Hva er grunnen til at prosesstrinnet, funksjonen eller aktiviteten feiler - Hva er kilden til feilen?

Som en del av analysen så skal man kartlegge om det er kontrollpunkter som svikter, eller om det mangler kontrollpunkter:
Hva er gjeldende kontrollpunkter og  prosedyrer, som enten forebygger eller kan detektere årsaken til feilsituasjonen?

Total alvorlighet regnes ut ved å mulitplisere: Alvorlighet x Sannsynlighet x Deteksjonmulighet.

Kanban er blitt populær og er ofte adoptert av Devops team, som erstatning for Scrum.

Mens Scrum har feks. har hele 12 regler, så er det kun 3 hovedregler som gjelder ved Kanban:

1) Visualisere arbeidsoppgavene.
2) Hindre flaskehalser i verdikjeden  ved å begrense pågående arbeid.(flyt)
3) Optimalisere ledetiden ved å lære gjennom erfaring og målinger.(kontinuerliug forbedring)

Kanban er kanskje ikke så vanskelig siden det bare er 3 regler?

Hvorfor er det viktig for tiden å kunne levere programvare hyppigere og med forventet høy kvalitet?

Spesielt 3 årsaker vil jeg si, etter mine meninger:

- Bedriftene opplever stor konkurranse om kundene. (kundene er ikke så lojale lenger)

- Vi er blitt helt avhengig av fungerende IT-systemer. (kjernevirksomhet)

- Forventninger til høyere leveringstakt, det å raskt kunne levere nye/endrede tjenester. (endringer)'

 Hva kan være viktig å fokusere på?

- Å få gjennomført ett større antall endringer ut i produksjon med kortere gjennomløsptid. (god prosess) 

- Utføre flere suksessfulle endringer i software og dermed mindre nedetid. (riktig første gang)

- Bli mer konkurransedyktig gjennom at man raskere klarere å levere de "riktige" tjenestene til kundene. (samarbeid med forretningen og i alle andre ledd) 

Hva blir mer viktig fremover som «kvalitetssikrere» å kunne beherske?