Egenskaper

Er produktet raskt nok? Jeg vil si en ytelse kan man gjøre ved å utføre en handling eller gjøre en prestasjon. Aktuelle egenskaper:

- Hva er produktets mulighter eller begrensninger i gitte situasjoner (f.eks. ved dårlig nettverksforbindelse)? (kapasitet)

- Hvordan tilgjengelig minne, lagring, prosesser etc. blir utnyttet. (ressursutnyttelse)

- Hastighet på systemet, den opplevde responstiden, når ulike funksjoner blir utført (respons)

- Om systemet er oppe og klar for bruk når det skal være det. (tilgjengelighet)

- Produktets evne til å gjøre flere ting samtidig. (gjennomløp)

- Hvordan produktet er i stand til å håndtere belastning over lang tid. (utholdenhet)

- Om systemet reagerer raskt nok når brukeren utfører ulike funksjoner. (tilbakemelding)

- Hvor godt løsningen kan skalere opp, ned og endre egenskaper (skalerbarhet)

software ytelse

Kan produktet dekke nødvendige viktige funksjoner? En kapasitet kan oversettes som systemets maksimale yteevne, og kan måles over en bestemt tidsperiode eller som en absolutt verdi på et bestemt tidspunkt. Når det gjelder programvare så kan man knytte flere kvalitetsegenskaper til betydningen "kapasitet". Jeg tenker ikke å referere til noen standarder her, det viktige er at du tenker på ditt produkt og hva som er viktige egenskaper å dekke. Jeg nevner under her 7 eksempler på egenskaper som har med ytelse å gjøre.

 1) Det er viktig å vite om alle funksjoner som skal være tilgjengelig fungerer. Nærmer bestemt at løsningen er komplett. (komplett)

2) Beregninger eller annen "output" bør være av nødvendig kvalitet og presentert feks. med korrekte tall og/eller tekst. (nøyaktig)

3) Systemet skal i utgangspunktet gjøre kun "det som er nødvendig" for å utføre oppgavene, og ikke mer enn dette eller noe annet. (effektivt)

4) Ulike funksjoner skal kunne komunisere med hverandre internt eller i grensesnitt mot andre systemer. (interoperabilitet)

5) Oppgaver skal kunne utføres parallellt/samtidig.  Dette kan gjelde oppgaver innenfor samme funksjonalitet, grensende funksjonalitet eller prosesser. (parallelitet)

6) Det skal være mulig for kunder eller tredjeparts å for eksempel legge til egne funksjoner eller endre annen virkemåte. (utvidelsesmulighet)

7) Løsninger skal kunne fungere ved å håndtere ulike formater data og kunne tåle forskjellige typer av ekstern påvirkning. (tilpasningsdyktig og robust)

Neste artikkel om kvalitetsegenskaper skal handle om pålitelighet...