Kanban er blitt populær og er ofte adoptert av Devops team, som erstatning for Scrum.

Mens Scrum har feks. har hele 12 regler, så er det kun 3 hovedregler som gjelder ved Kanban:

1) Visualisere arbeidsoppgavene.
2) Hindre flaskehalser i verdikjeden  ved å begrense pågående arbeid.(flyt)
3) Optimalisere ledetiden ved å lære gjennom erfaring og målinger.(kontinuerliug forbedring)

Kanban er kanskje ikke så vanskelig siden det bare er 3 regler?


Kanban er ikke opprinnelig en smidig metode, men stammer fra Lean produksjon og "Toyota Production Systems". Opprinnelig ble Kanban oppfunnet for å kontrollere lagernivå og verdikjeden en i produksjonslinje.

Det er meget viktig å huske på at "smidige metoder" er ett "rammeverk" til hvordan man skal jobbe - med veiledende regler, "beste praksis" og forslag til verktøy. Scrum eller Kanban i praksis er ikke lett, det er ofte store forbedringspotensialer! Jeg tror mange kjenner seg igjen i at det kan være store forskjeller på smidig teori og smidig praksis!.

Det er mulig å tilpasse ett rammeverk med egne varianter. MEN jeg vil anbefale å følge alle reglene i rammeverket du bruker, før man prøver ut egne varianter. Smidig er ikke lett.

I bunnen bør man sørge for å ha riktig og oppdatert kompetanse, ressurser som fungerer i team, en god produkteier og/eller prosjektleder, en forretning som styrer de store linjene og kvalitet i alle ledd.

De tre gyldne nøkkelordene er tid, kvalitet og kost!