Verktøy

Hva er Test Data Management (TDM)?
TDM er et begrep som omfavner prosessen ved å ha riktige testdata til rett tid.  TDM er en viktig dimensjon/komponent i prosessen for å kunne utføre effektiv testing, enten de er manuelle eller automatiserte. TDM grenser til test-automatisering, service virtualisering, personvern og kan være viktig for å bidra til å automatisere bygg  og release.

 
Foto: CA technologies

 Hvorfor er det blitt mer aktuelt nå enn tidligere?

1) Det er kommet pålegg fra styresmaktene at sensitive persondata, som for eksempel paragraf 7 og 8. (hemmelige adresser etc) skal maskeres.
Den nye loenv vedtatt av EU trer i kraft i midten av 2018. Her er det klare regler for hvordan sensitive data må håndteres. Dette er et ganske strengt regelverk som blir kraftig bøtelagt ved overtredelser.

2) For å bidra til kortere gjennomløpstid (devops/agile på sterioder) gjennom å sørge for at test data er tilgjengelig til:

- riktig tidspunkt (ved hvert bygg, ved opprettelse av nytt testmiljø etc.)
- riktig sammensetning (ihht. strategi/test-teknikk, personvern, «kompliance» etc.)
- riktig mengde (ytelsestest, sikkerhetstest etc.)