FMEA er en teknikk som brukes til å finne egenskaper eller deler av et system som kan forbedres. Mer direkte det som rett og slett ikke fungerer ihht. spesifikasjoner.

FMEA'n ("feil og effekt  analysen") har som hensikt å finne
- feiltilstandene: Hva kan gå galt med prosess trinnet, funksjonen eller aktiviteten?
- konsekvensen feilen medfører: Hva er konsekvensene?
- årsaken til feilen: Hva er grunnen til at prosesstrinnet, funksjonen eller aktiviteten feiler - Hva er kilden til feilen?

Som en del av analysen så skal man kartlegge om det er kontrollpunkter som svikter, eller om det mangler kontrollpunkter:
Hva er gjeldende kontrollpunkter og  prosedyrer, som enten forebygger eller kan detektere årsaken til feilsituasjonen?

Total alvorlighet regnes ut ved å mulitplisere: Alvorlighet x Sannsynlighet x Deteksjonmulighet.

Risiko = Hvor alvorlig er konsekvensen(e)? x Hvor ofte skjer eller kan årsaken til feilen oppstå? x Hvor lett er det å detektere åsak eller feilstuasjonen?

Til slutt bør man stille spørre seg selv: Hva slags aksjoner kan eliminere eller redusere hyppigheten av årsak til feilen, dvs. forbedre deteksjon av årsaken eller feilsitasjonen?
- og ikke minst "Hvem er ansvarlig for aksjonen? Når er den tenkt å være ferdig?"

Jeg har lagt ved en Excel-mal som kan brukes, og i disse påsketider er det jo aktuelt å risikovurdere eggkokingen.. God påske!