Metode

Pin It

Disse 3 teknikkene er oftest brukt i forbindelse med smidig baserte metoder (slik som Scrum og Kanban), men kan også brukes i fossefall prosjekter. Alle kan brukes for å utforme krav - som kan igjen brukes til å lage test caser – som deretter kan bli automatisert. De brukes som regel sammen. Jeg skal her forsøke å forklare hvordan de fungerer. Til slutt vil jeg nevne noen tenkte fordeler og ulemper knyttet til teknikkene.

Jeg kommer til å gå mer i detalj i senere innlegg, for jeg merker at her er det nyanser og det er absolutt ingen fasitsvar her. 

 

TDD betyr «Test Driven Development» Les: «test dreven utvikling».
BDD betyr «Behavior Driven Development» Les: «hendelsesdreven utvikling».
ATDD betyr «Acceptance Driven Development» Les: «utvikling basert på akseptansekrav».