Er produktet raskt nok? Jeg vil si en ytelse kan man gjøre ved å utføre en handling eller gjøre en prestasjon. Aktuelle egenskaper:

- Hva er produktets mulighter eller begrensninger i gitte situasjoner (f.eks. ved dårlig nettverksforbindelse)? (kapasitet)

- Hvordan tilgjengelig minne, lagring, prosesser etc. blir utnyttet. (ressursutnyttelse)

- Hastighet på systemet, den opplevde responstiden, når ulike funksjoner blir utført (respons)

- Om systemet er oppe og klar for bruk når det skal være det. (tilgjengelighet)

- Produktets evne til å gjøre flere ting samtidig. (gjennomløp)

- Hvordan produktet er i stand til å håndtere belastning over lang tid. (utholdenhet)

- Om systemet reagerer raskt nok når brukeren utfører ulike funksjoner. (tilbakemelding)

- Hvor godt løsningen kan skalere opp, ned og endre egenskaper (skalerbarhet)