Kan produktet dekke nødvendige viktige funksjoner? En kapasitet kan oversettes som systemets maksimale yteevne, og kan måles over en bestemt tidsperiode eller som en absolutt verdi på et bestemt tidspunkt. Når det gjelder programvare så kan man knytte flere kvalitetsegenskaper til betydningen "kapasitet". Jeg tenker ikke å referere til noen standarder her, det viktige er at du tenker på ditt produkt og hva som er viktige egenskaper å dekke. Jeg nevner under her 7 eksempler på egenskaper som har med ytelse å gjøre.

 1) Det er viktig å vite om alle funksjoner som skal være tilgjengelig fungerer. Nærmer bestemt at løsningen er komplett. (komplett)

2) Beregninger eller annen "output" bør være av nødvendig kvalitet og presentert feks. med korrekte tall og/eller tekst. (nøyaktig)

3) Systemet skal i utgangspunktet gjøre kun "det som er nødvendig" for å utføre oppgavene, og ikke mer enn dette eller noe annet. (effektivt)

4) Ulike funksjoner skal kunne komunisere med hverandre internt eller i grensesnitt mot andre systemer. (interoperabilitet)

5) Oppgaver skal kunne utføres parallellt/samtidig.  Dette kan gjelde oppgaver innenfor samme funksjonalitet, grensende funksjonalitet eller prosesser. (parallelitet)

6) Det skal være mulig for kunder eller tredjeparts å for eksempel legge til egne funksjoner eller endre annen virkemåte. (utvidelsesmulighet)

7) Løsninger skal kunne fungere ved å håndtere ulike formater data og kunne tåle forskjellige typer av ekstern påvirkning. (tilpasningsdyktig og robust)

Neste artikkel om kvalitetsegenskaper skal handle om pålitelighet...