On leverandørene

Her skal det stå litt om meg selv og bakgrunnen for bloggen.