Ytelse

Ytelse og funksjonelle egenskaper er ofte veldig viktige for sluttbrukeren. 

Har du noen gang fundert på samspillet og timingen mellom funksjonell test og test av ytelse?
Jeg vil påstå at det å se sammenhenger ikke alltid så enkelt. Læring skjer i ulike settinger; gjennom å gjøre feil eller få en "aha-opplevelse". Ved å observere andre eller å tenke selv.
Derfor ønsker jeg å forsøke å beskrive hvordan funksjonell test samspiller med ytelsestest.